Wat zijn de voordelen van een ERP systeem?

   Het invoeren van een ERP systeem is een belangrijke stap voor een bedrijf. Je gaat niet over één nacht ijs, je wil zeker zijn dat je de goede keuze maakt. En voor je een keuze kan maken, moet de gehele organisatie goed doordrongen zijn van de voordelen van een ERP systeem. 

   Het belangrijkste voordeel is dat een goed uitgebouwd ERP systeem toelaat om de gegevens binnen een bedrijf heel eenvoudig te delen. Ik vergelijk het altijd met eilandjes: een ERP heeft de mogelijkheid om bruggen te bouwen, om informatie te laten stromen. Voor de komst van het ERP systeem wordt er vaak gewerkt in afzonderlijke softwaretoepassingen: een boekhoudprogramma, Excel om voorraad bij te houden, webshop software, ... Elk programma heeft zijn waarde, maar de informatie zit opgesloten. Een klant moet je aanmaken in de webshop en opnieuw in het boekhoudprogramma. Dat is overbodig werk en  geeft vaak de aanleiding tot fouten. 

   Een oplossing zou kunnen zijn om al deze programma's via interfaces te laten samenwerken. Dit is echter niet altijd mogelijk: sommige software laat het niet toe om informatie uit te wisselen. Daarnaast is het bouwen van een interface soms een kostelijke zaak op korte termijn (het programmeren) en op lange termijn (het onderhouden van de interface en mee evolueren bij nieuwe softwareversies). Een geïntegreerd ERP systeem wisselt automatisch de informatie uit die nodig is voor de verschillende functies zoals boekhouding, voorraadbeheer en klantenopvolging.

   Door deze uitwisseling van informatie gebeurt er (on)bewust een grote verandering in een bedrijf. In plaats van te focussen op activiteiten, gaat iedereen werken in bedrijfsprocessen. De informatie komt van collega A en ik geef die door aan collega B. Door het uitwerken van transparante processen verminder je de nood om constant informatie te moeten vragen aan collega's. Je ziet in welke status een verkooporder zich bevindt en je kan daaruit zelf afleiden of er al een factuur kan gemaakt worden of niet.

   Een ander voordeel is dat het aantal softwaretoepassingen dat gebruikt wordt in een bedrijf en ook moet onderhouden worden, drastisch kan verlaagd worden. Het is veel efficiënter en goedkoper om 1 groter pakket goed te onderhouden dan een verzameling van kleine toepassingen te beheren. 

   Wil je graag eens praten over de mogelijkheden van ERP in uw bedrijf, neem dan zeker contact op.

   Schrijf een reactie

   U moet zijn ingelogd om een opmerking te plaatsen.